Bonsai Toriumi Logo


Shohin Bonsai(1-3) 3Results


item_pic
item_pic
No.01
KUROMATSU
Item Code::  T19701
No.02
SHIMPAKU
Item Code::  T19702
8,000 yen
Details
Sold Out
Details


item_pic
No.03
CHOJUBAI
Item Code::  T19703
Sold Out
Details


item_pic
item_pic
item_pic
No.01
KUROMATSU
Item Code::  T19701
No.02
SHIMPAKU
Item Code::  T19702
No.03
CHOJUBAI
Item Code::  T19703
8,000 yen
Details
Sold Out
Details
Sold Out
Details